Необходими документи след регистрацията на фирмата

документи
Необходими документи след регистрацията на фирмата

Необходими документи след регистрацията на вашата фирма

 1. Актуално състояние на вашата фирма– изкарва се от агенция по вписванията;
 2. Подаване на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице – в срок от 7 дни от започване на дейност. Декларацията се подава единствено ако сте решили да се осигурявате като самоосигуряващо се лице;
 3. Направете си печат – прави се след вписването на фирмата в търговския регистър;
 4. Закрийте набирателната си сметка, като набраните средства по нея можете да изтеглите в брой или да прехвърлите по разплащателна сметка;
 5. Открийте разплащателна сметка – не е задължително, тъй като можете да изтеглите средствата от внесения капитал в брой;
 6. Регистрация в комисията за защита на личните данни – ако ще се назначава персонал или ще се обработват други лични данни;
 7. Закупете си Касов апарат – само в случай, че ще имате плащания в брой. Касовият апарат се свързва задължително  с НАП. Необходимо е също така да сключите договор за обслужването на касовия апарат с лецензирана сервизна фирма;
 8. Сключете договор със служба по трудова медицина, но само ако ще назначавате персонал;
 9.  Оценка на риска- изготвя се от службата по трудова медицина ;
 10. Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – в срок до 15 април на следващата година;
 11.  Ревизионна книга – регистрирана и подпечатана в Инспекцията по труда – отпадна с ДВ бр.27 /2014г;
 12. Закупете задължителните книги / регистри /, като: книга за начален инструктаж, книга за периодичен инструктаж, книга за похвали и оплаквания, книга за рекламациите, кочан с фактури, касова книга, кочан с касови бележки, кочан сторно касови бележки и др.

Списъкът е примерен и не е изчерпателен!

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете страницата ни:   Счетоводни услуги

За връзка с нашето специализираното интернет издание  ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ  моля, посетете неговите страници  http://www.publikuvanenaotcheti.com.

Не се колебайте да задавате своите Въпроси:  Електронна поща:

skantoravarna@gmail.com

+359885515152

Всички права запазени!