Регистрация на ЕТ

Кай може да регистрира ЕТ?

Регистрация на ЕТ
Регистрация на ЕТ +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com

Като единствен търговец може да се регистрира всеки действащ физически субект, който е с местожителство в страната.

Всеки един физически лице има право да регистрира само едно дружество като едноличен търговец / ЕТ /. За да регистрирате фирма като ЕТ лицето трябва да е навършило 18 години.

Важно : Като ЕТ може да се регистрират не само български граждани, но и чуждестранни граждани. Задължително е условието за чуждестранните граждани да имат постоянно местоживеене в Република България и да нямат определен срок за напускане на страната.

Всеки физически лице може да регистрира само едно дружество като ЕТ!

Кой не може да се регистрира като ЕТ?

Като еднолични търговци не могат да се регистрират:

 • юридическите лица;
 • физически лица, които са поставени под запрещение;

  регистрация на ЕТ
  СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152 +35952644012 skantoravarna@gmail.com
 • физически лице осъдено за банкрут;
 • физически лице, което е било през последните две години член на управителен или контролен орган, управител на дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност, ако са останали недодоставени кредитори;
 • физически лице, което е в производството по обявяване на несъстоятелност;

Какво представлява нашата услуга?

Ние ще подготвим всички необходими документи за регистрацията на вашата фирма. Регистрацията се извършва чрез електронен подпис и вашето присъствие не е необходимо. Вие ще присъствате на срещата при нотариусите, където ще подпишете и заверите необходимите за регистрацията документи. Вашето присъствие се изисква и в банковия офис, където ще бъде открит набирателният акаунт – в случай че решите да внесете начален капитал за новоучреденото си еднолично дружество. След приключване на процедурата по регистрация всички документи ще бъдат предоставени. Крайната цена на нашата услуга включва държавната такса за регистрация на вашето дружество, но не включва размера на капитала на вашата фирма.

Колко продължава процедурата по регистрация?

Изготвяне и публикуване на отчети
Изготвяне и публикуване на отчети СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА +359885515152 +35952644012

След подготвянето и заверяването на необходимите документи вписването на вашата фирма отнема от 3 до 5 дни, в зависимост от натовареността на търговския регистър към агенцията по вписванията.

Наименованието на фирмата на единствения търговец трябва да съдържа личното му име и фамилия или име и бащино име. Името не трябва да е изписано със съкращения. Към наименованието на единствения търговец може да се добави добавка под формата на цифри или букви.

Имущество на ЕТ

Имуществото на ЕТ се състои от:

 • личното имущество на физическото лице, учредило единствения търговец;
 • имуществото на фирмата ЕТ;

 Предимства на ЕТ

 • липса на изискване за внасяне на минимален капитал;
 • самостоятелност;
 • таксите за вписване са по-ниски;
 • процедурата по регистрация и дерегистрацията е по-лека;
Недостатъци на ЕТ
 • отговорността на ЕТ е неограничена, т.е. физическият лице отговаря за задълженията на ЕТ 100% с имуществото си. Отговорността не зависи от начина на придобиване на това имущество, било то по наследство, от граждански или търговски сделки, или дали е имуществено имущество, придобито по време на брака;
 • продажбата на ЕТ представлява облагаем доход;

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЛД под регистрационен № 398446

За да се запознаете с услугите, които предлагате  „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД   посетете страницата ни:    Счетоводни услуги

За връзка с нашето специализирано интернет издание   ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЧЕТИ   моля, посетете неговите страници   http://www.publikuvanenaotcheti.com .

ЗА КОНТАКТ:

skantoravarna@gmail.com

мобилен тел.: 088 5515152

стационарен тел.: 052 644012

Политика за поверителност

Благодарим Ви за проявения интерес! Ще се радваме да бъдете наши клиенти!

Всички права запазени!